אחת מלקוחותיה של עוה"ד רעות שדה, הינה חברת שליחויות דיוור והפצה אשר מעניקה שירותי שליחויות לגורמים פרטיים ולעסקים רבים בכל רחבי הארץ.

באחד הימים פנתה לחברה לקוחה פוטנציאלית, חנות אופנה אינטרנטית ידועה אשר נזקקה לשירותי שליחויות למשלוח המוצרים לבית הלקוח וחפצה בקבלת שירותי החברה. הצדדים ערכו פגישה מסודרת בה הוגדרו צרכי הלקוחה, בניהם, שירותי שליחויות לרוכשים בכל חלקי הארץ, ביצוע אריזות לסחורה והפצתה לסיטונאים ברחבי הארץ. בתום הפגישה הודיעה הלקוחה כי, היא מעוניינת לשכור את שירותי החברה, ונקבעה פגישה נוספת לצורך חתימה על חוזה.

כחלק מהטיפול המשפטי השוטף שעוה"ד רעות שדה מעניקה לחברה, עוה"ד רעות שדה אספה את כלל המידע הדרוש לעניין, וערכה חוזה המעגן את הסכמות הצדדים, בניהם, מהות השירות המסופק, המועדים למתן השירות וכן הסכום והמועד לתשלום.

בעלי החנות האינטרנטית, שני אחים,  הגיעו לחברה, קראו את החוזה וחתמו עליו.

החברה פעלה וביצעה עבודות שליחויות והפצה עבור  החנות האינטרנטית בהתאם לקבוע בחוזה לאורך כשנה. ואולם, כעבור שנה, כשחוזה מתן השירות עודנו בתוקף, בעלי החנות האינטרנטית התפצלו, כך שאחד מהבעלים עזב את העסק והבעלים שנותר בעסק החליט כי, עליו לעשות "קיצוצים" ולהפסיק קבלת שירותי החברה לאלתר. החנות האינטרנטית אף התחמקה מתשלום, ועל אף דרישות חוזרות ונשנות מצד החברה ושליחת מכתב דרישה בטרם נקיטת הליכים משפטיים מטעמה של עוה"ד רעות שדה, החנות האינטרנטית לא העבירה לידי בית העסק את חובה בעבור השירות שניתן לה.

 

עוה"ד רעות שדה, אשר פיקחה על קיום החוזה, יזמה הליך כנגד החנות האינטרנטית. עוה"ד רעות שדה הגישה תביעה על סכום קצוב מטעם החברה, בהתאם להוראות סעיף 81א1 לחוק ההוצל"פ, בה תבעה את תשלום החוב בסך 50,000 ₪ , בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה כדין עד לתשלום המלא בפועל.

לאחר כשלושה חודשים בלבד, זכתה החברה בפסק דין לטובתה המחייב את החנות האינטרנטית לעמוד בתנאי ההסכם עליה חתומה ולשלם סכום של 50,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, בעד השירות שניתן לה על ידי החברה.

במקביל הגישה עוה"ד רעות שדה תביעה לאכיפת חוזה מתן השירותים, לאור העובדה כי, החברה פעלה בהתאם להוראות החוזה אשר הינו בתוקף לעוד 18 חודשים, כך שללקוחת החברה לא עומדת הזכות לביטול ההסכם. בכתב התביעה טענה עוה"ד רעות שדה כי, החברה פעלה בתום לב ובדרך מיטבית לקיום החוזה, וכן הסתמכה כלכלית על החוזה, כך שביטול החוזה בחוסר תום לב מטעם לקוחת החברה, תגרום לשינוי מצבה של החברה לרעה, בלא עוול בכפה.

בסיומו של הליך ארוך, בית משפט השלום הוציא תחת ידו פסק דין ארוך ומפורט המחייב את לקוחת החברה (הנתבעת) בקיום החוזה עד סיומו, בקבעו כי, סעד האכיפה בעל מעמד בכורה, אלא אם תוכיח הנתבעת כי, אכיפת החוזה תהיה בלתי צודקת בנסיבות העניין וכי אי-הצדק שיגרם מהאכיפה הוא חמור ומהותי. הנתבעת לא עמדה בנטל הוכחה זה, על כן יש לאכוף את החוזה כלשונו.


עוה"ד רעות שדה: "בליווי משפטי שוטף לעסקים, מתקיים פיקוח על שמירת זכויות העסק, מניעת הליכים משפטיים מיותרים אשר יובילו לבזבוז משאבים רבים ופגיעה בתדמית העסק וליווי משפטי מקצועי ומקיף בכל תחומי המשפט. בתי עסק רבים אשר אינם מלווים ביעוץ משפטי שוטף כלל אינם מודעים לעובדה כי, רבות מזכויותיהם נרמסות. יעוץ משפטי שוטף לעסקים הינו כלי יעיל והכרחי אשר לו תועלת כלכלית רבה המאפשר להם להיות שקטים ולהתמקד בעסק ובצמיחתו. מומלץ כי, עסקים ילוו בעורך דין אשר יסייע להם בהשגת מטרותיהם העסקיות בבניית העסק, ניהולו השוטף ובהגנה עליו. על כך נאמר "השקעה קטנה-רווח גדול"".

 

 

 

 

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו