ועדת המכרזים בראשותו של מ"מ וסגן ראש העיר, ד"ר אהוד ויצמן, המשמש כמ"מ יו"ר הוועדה, דנה ואישרה ביום חמישי האחרון את החברות הקבלניות שיבצעו ברחבי העיר שורה של פרוייקטים המהווים בשורה של ממש לציבור.

ועדת המכרזים בחרה את ההצעה המתאימה לחידוש ושדרוג אזור שדרות דואני, המתחם המסחרי ורחבת בניין העירייה. כזכור, לפני מספר שבועות נפגש ראש העיר, צבי גוב-ארי עם עשרות סוחרים ובעלי חנויות במרכז המסחרי הישן בשדרות דואני והציג את תכניתו לשדרוג וחידוש המתחם המסחרי שיעבור בחודשים הקרובים שינוי דרמטי ויהפוך למרכז עירוני שוקק חיים ומוקד משיכה לבני כל הגילאים. בכך מיישם ראש העיר את הבטחתו לקדם ולדאוג להתחדשות איזוריה הוותיקים של העיר לצד בינוי השכונות החדשות.

ועדת המכרזים בחרה את ההצעה המתאימה לפיתוח ושדרוג פארק השרון. הפארק ישתרע על שטח של כ-80 דונם ובמרכזו מערכת בריכות אקולוגיות ויאפשר לתושבים מגוון פעילויות פנאי, ספורט וטיול בנוף. הפרויקט הינו חלק מתוכניות הפיתוח של העיר אשר ישמשו את כלל תושביה ומשקף את אמות המידה הגבוהות למתן שירותים ע"י העירייה (על הפרויקט - ראה כתבה נפרדת).

בהמשך לפיתוח מערכת החינוך והבטחה למתן מענה הולם למערכת החינוך על זרמיה השונים, בחרה הוועדה את ההצעה המתאימה לבניית בית ספר ממ"ד יסודי בן 18 כיתות ברחוב הסירה. בית הספר ישתרע על שטח של כ-7,000 מ"ר בשטח בנוי של כ-2,700 מ"ר. עלות הקמת בית הספר מוערכת בכ-16.5 מיליון ₪ במימון עיריית יבנה ומשרד החינוך. בית ספר נוסף שייבנה בעיר ויתן מענה לחינוך החרדי הינו בית ספר על-יסודי "בנות לאה" שיוקם ברחוב הפארן בעלות כוללת של כ-9 מיליון ₪. הקמת מוסדות החינוך אלה מבטאת מהלך רחב שמקדם ראש העיר ומטרתו להבטיח כי לכל תלמיד ותלמידה בעיר יינתנו האפשרויות ללמוד במוסד התואם את צרכיהם.  

ראש העיר, צבי גוב-ארי: "נמשיך לפעול במרץ לקידומה של יבנה, פיתוחה ושגשוגה, ודבר לא יסיט אותנו בדרך למימוש היעדים שקבענו לעצמנו. התנופה בה אנו מצויים הינה נגזרת מהצלחתנו לגייס את המשאבים התקציביים הדרושים לקידום איכות המגורים והחיים של תושבי העיר. יבנה איננה עיר של סיסמאות אלא מציאות המונעת ממנועי צמיחה, יוזמות ותכניות המבססות אותה כעיר מובילה בכל תחום. תודתי לחברי הנהלת מועצת העיר על התמיכה והרצון לעשות יחד למען כל אלה". 

 

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו