אסף בר שי

הוועדה לזכויות הילד קיימה השבוע (ד') דיון נוסף בנושא חול מזוהם בגני הילדים ובמעונות היום. ח"כ שאשא ביטון פתחה את הדיון: "אנחנו למעשה מקיימים דיון שני בנושא לאחר כשנה. לצערי הרב, למרות שדרשנו כבר אז להגביר את הפיקוח והאכיפה, הפניות בנושא ארגזי חול מזוהמים ממשיכות להיערם בלשכתי, פניות המעידות על תחזוקה לקויה והיעדר אכיפה. קיימת בעיה להבטיח ארגזי חול נקיים מבחינה תברואתית ויש הרבה ילדים שנפגעים. לחול יכולה להיות תרומה חשובה בהתפתחות הילד בשנותיו הראשונות, כפי שהוכח במחקר והוצג ע"י אנשי מקצוע. אך כשאין יכולת, מסוגלות או רצון לתחזק אותו כראוי, הוא מהווה מפגע תברואתי חמור ויכול להזיק לבריאות הילדים וזו איננה הפקר."

הדיון עסק בסוגיה על מכלול היבטיה, ובין השאר, נבחנו חלופות ראויות לארגזי החול והודגש עניין הגברת האכיפה, התחזוקה והטיפול של משרדי הממשלה הרלוונטיים והרשויות המקומיות בנושא. כבר בתחילת הדיון הוצגו ההנחיות החדשות של משרד החינוך, כפי שתופענה בחוזר מנכ"ל המשרד המעודכן שיפורסם עוד כחודש וחצי. ההנחיות גובשו ע"י צוות בדיקה שבו היו שותפים נציגי משרדי החינוך והבריאות והמרכז לשלטון מקומי. בראש הצוות עמד רותם זהבי, מנהל אגף בטיחות ארצי במשרד החינוך, שהציג את ההנחיות.

בין השאר, עוסקות ההנחיות בכיסוי ארגז החול כולל הדפנות, בגירוף וניקוי החול מידי פעמיים ביום מחפצים זרים או חדים ובהחלפת חול אחת לשנה במסגרת ההכנות וההיערכות לפתיחת השנה. במקרים שבהם מתגלים הפרשות וצואת בעלי חיים יש להחליף את החול מיד ולהפסיק את השימוש בארגז החול עד למועד החלפת החול. כמו כן, קובעות ההנחיות החדשות כי יש להקפיד על שטיפת ידיים לאחר הפעילות בארגז החול, יש למנוע מילדים בעלי פצעים פתוחים או נגעי עור שונים לשחק בחול ואין להרטיב את החול שבארגז.

במהלך הדיון עלה כי רק 12 פקחים אמונים מטעם משרד החינוך על 22,000 גנים בישראל, כאשר משרד החינוך ומשרד הבריאות קובעים מדיניות ומפקחים על אכיפה ומי שאמור ליישם ולבצע את ההנחיות בשטח זו הרשות המקומית. נציג משרד הרווחה אמר בדיון כי משרדו יתיישר לפי כל הנחיה שתיקבע ע"י משרד הבריאות והצהיר כי ההנחיות יאומצו גם ע"י מעונות היום שתחת אחריות משרדו.

ההנחיות החדשות תקפות אמנם רק לארגזי החול, אך גם נושא התחזוקה והטיפול בחול היקפי ובמשטחים מסוגים אחרים (דשא סינטטי, גומי ועוד) נדון בוועדה. ח"כ שאשא ביטון הדגישה כי "אם אנחנו יודעים שיש בגן חול היקפי ורוצים להשאיר אותו, אז צריך לעשות הכל כדי לחסום כניסת חתולים למקום באמצעות גידור מתאים. מי שלא מסוגל להחזיק ארגז חול, שימצא חלופה ואם רוצים חלופות גם להן צריך לתת מענה מבחינת טיפול ופיקוח. מדובר בהגנה על הילדים שלנו בשנותיהם הראשונות".

בסיכומו של הדיון בירכה ח"כ שאשא ביטון את משרד החינוך, משרד הבריאות ומרכז השלטון המקומי על גיבוש ההנחיות. כמו כן, קראה למשרד החינוך לפקח על הנושא דרך גננות וצוותי הגן ובאמצעות המפקחים על הגנים בכל אשכול ולקבל דיווח חתום מהרשות המקומית לגבי הבדיקות והבקרות שנעשו. כמו כן ציינה יו"ר הוועדה כי על משרד החינוך לתת את דעתו לפיקוח ולטיפול בכל מצע אחר שקיים בגן הילדים (דשא סינטטי, גומי וכו'), כולל החול ההיקפי שדורש גידור מתאים על מנת למנוע כניסה של בעלי חיים. הוועדה המליצה למשרד החינוך ולמרכז השלטון המקומי על פרסום טופס בדיקה בטיחותית בכל גן במטרה לשפר את השקיפות מול ההורים ולאפשר למשרדים יכולת מעקב ובקרה. בנוסף, ביקשה יו"ר הוועדה ממשרד הבריאות לבצע דגימות חול יזומות, לקבל נתונים על בדיקות שנעשו ולתת דיווח לוועדה על אופן הפיקוח והבקרה על החול במוסדות חינוך. בהמשך דרשה ח"כ שאשא ביטון ממשרד הרווחה לאמץ את ההנחיות שעליהם הוחלט בצוות הבדיקה המשותף למשרד החינוך, הבריאות ומרכז השלטון המקומי. בסיום, ביקשה יו"ר הוועדה ממכון התקנים לקדם תקן חול ולקבל סטסטוס טיפול מדי 3 חודשים.

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו